Autodoprava: 0911 200 305, účtovníctvo - daňové poradenstvo: 0911 277 491

Firma Matej Komár – MK Trans, vznikla v roku 2006 na základe živnostenského oprávnenia za účelom poskytovania vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy. V súvislosti s touto oblasťou sa realizoval rozvoz tovaru, manipulačné práce pri vykládke a nakládke tovaru a práce s mechanickou rukou. Firma vlastnila l motorové vozidlo s hydraulickou rukou. Následne s rozšírením firmy na základe vyššieho počtu objednávok bolo zakúpené ďalšie motorové vozidlo s hydraulickou rukou.
 
V roku 2012 sa firma transformovala na obchodnú spoločnosť MK Trans Prešov, s. r. o., aby naďalej poskytovala kvalitné a profesionálne služby. V súčasnosti firma zamestnáva 4 zamestnancov z toho 2 sú profesionálni vodiči a na ekonomickom oddelení firmy a externom spracovaní účtovníctva sa podieľajú 2 zamestnankyne.