Učtovníctvo - daňové poradenstvo Prešov: 0911 277 491

Účtovníctvo Prešov

Účtovníctvo Prešov

Komplexné vedenie  jednoduchého účtovníctva
(pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)
-vedenie peňažného denníka
-vedene pokladničnej knihy
- vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
-vedenie evidencie majetku
-vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
-spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
-vedenie ostatných účtovných kníh
-mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
-spracovanie ročnej účtovnej závierky Cenník pre jednoduché účtovníctvo: Spracovanie účtovníctva
základná paušálna sadzba:
od 2.000,- SK (66,39 EUR)/mes.
do počtu položiek 50
nad 50 položiek: 25,- Sk (0,83 EUR) za položku, resp. dohoda s klientom Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
(Pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb)
- vedenie hlavnej knihy
-vedenie analytickej evidencie
-vedenie účtovného denníka
-vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
-vedenie evidencie majetku
-vedenie pokladničnej knihy
-evidencia DPH, daňové priznanie
-mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
-spracovanie ročnej účtovnej závierky
-daňové priznanie k dani prímov fyzických a právnických osôb

Cenník pre podvojné účtovníctvo:
Spracovanie účtovníctva
základná paušálna sadzba:
OD 5.000,- Sk (165,97 EUR)/mes. Mzdy a personálna agenda -spracovanie miezd
-výplatné listiny
-mzdové hlásenia
-potvrdenie o prímoch
-výpočty nemocenských dávok
-evidencia dovolenky
-ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
-podklady pre účtovníctvo
-mzdové a evidenčné listy cenník: 300,-Sk (9,96 EUR) /zamestnanec/mesiac -Daňové priznanie k dani z prímu pre fyzické osoby
-Daňové priznanie k dani z prímu pre právnické osoby
-Výpočet preddavkov na daň z prímu
-výpočet odloženej dane
-Výpočet  splatnej dane
-Daň z pridanej hodnoty
-Daň z motorových vozidiel
-Daň zo závislej činnosti
-Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane Cenník Vypracovanie daňového priznania k dani z prímov, vypracovanie účtovnej závierky, vrátenie zákonom stanovených príloh
- základná sadzba:
od 1.500,- Sk (49,80 EUR) v jednoduchom účtovníctve
- od 5.000,- Sk (165,97 EUR) v podvojnom účtovníctve